КОНКУРС

ПРОТОКОЛИ ОТ КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В ДГ 127 „СЛЪНЦЕ“ ИЗВЪН ОСНОВНИТЕ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРОТОКОЛ ДОД „АНГЛИЙСКИ ЕЗИК“ ПРОТОКОЛ ДОД „БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ“ ПРОТОКОЛ ДОД „ФУТБОЛ“ ПРОТОКОЛ ДОД „МОДЕРНИ ТАНЦИ“ ПРОТОКОЛ ДОД „ПЛУВАНЕ“ ПРОТОКОЛ ДОД „СОЛОВО ПЕЕНЕ“ ЗАПОВЕДИ ОТ КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ […]

КОНКУРС Read More »