Отличия и награди

1.  ГРАМОТА на ДГ № 127 „Слънце“ , ЗА АКТИВНО УЧАСТИЕ В
     КОЛЕДНА ИЗЛОЖБА НА СУРВАЧКИ В РАЙОН „ТРИАДИЦА“
     Инж. Николай Терзиев – Кмет на район „Триадица“
     Декември 2018 г.
2.  ГРАМОТА от Столична община – „ИЗЛОЖБА МАРТЕНИЦИ“
     Присъжда се на ДГ № 127 „Слънце“ – I во място
     Инж. Николай Терзиев – Кмет на Район „Триадица“
     София, март 2018 г.
3.  ГРАМОТА ОТ СТОЛИЧНА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ
     на Директор Татяна Бакалова за участие в национална програма
     за превенция на хроничните незаразни болести –
    „ЗДРАВОСЛОВНОТО ХРАНЕНЕ“ и „ДВИГАТЕЛНА АКТИВНОСТ“
     с организиране на кулинарни състезания и спортен празник с децата
     Д-р Данчо Пенчев
4.  ГРАМОТА от Сдружение за учителска взаимопомощ взаимоспомагателна
     каса – гр. София. Шести конкурс „НАЙ-ДОБЪР ДИРЕКТОР – ПАРТНЬОР“
     Награждава Татяна Бакалова директор на ДГ №127 „Слънце“ за постигнати
     резултати в съвместната дейност със СУВ- ВСКУ през 2017 г. и личен принос
     за развитие и усъвършенстване на партньорството
     Председател на УС  Б. Харалампиев
     29 ноември 2017 г.
5.   ГРАМОТА на ДГ № 127 „Слънце“ за участие в празника
      „Заедно за мира“ на Столичната организация на Българския
      Червен кръст, за оказаната подкрепа и приобщаване към
      Световния ден на мира – 21 септември, за укрепване на
      неговите идеи сред всички народи
6.   ГРАМОТА ЗА ЗАСЛУГИ КЪМ СТОЛИЧНА ОБЩИНА
      Кметът на Столична община удостоява ДГ № 127 „Слънце“, район „Триадица“
      Директор – Татяна Бакалова и целия екип за цялостен принос и
      значими резултати в областта на предучилищното образование
      Йорданка Фандъкова – Кмет  на Столична община
      28 април 2017 г.
7.   РЕШЕНИЕ на  Столичния общински съвет удостоява с
      „НАГРАДАТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА“ в областта на предучилищното
      и училищно образование – СТАТУЕТКА С ГЕРБА НА СОФИЯ ,
      ДГ № 127 „Слънце“, Район „Триадица“ с директор – Татяна Бакалова
      Столичния общински съвет
      27 април 2017 г.
8.   ТЪРЖЕСТВЕНА ЦЕРЕМОНИЯ по връчване на наградата от кмета
      на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова за цялостен принос в
      развитието на образованието, за изграждане на привлекателна,
      разнообразна и мобилна среда в детското заведение.
      11 май 2015 г. „Зала България“
9.   ОБРАЗОВАТЕЛЕН ФОРУМ – Детска градина №127 „Слънце“ – домакин на
      форум на Столична община, дирекция „Образование“ на тема:
     „Образователните институции в район „Триадица“ – традиции
      и иновативни практики. Модел на мениджмънт на предучилищната
      институция“ 
      В този форум взеха участие градини от София-град.
      25 март 2015 г.
10. СТОЛИЧНА ОБЩИНА УДОСТОЯВА  с грамота Татяна Бакалова,
      Директор на ОДЗ  № 127 „Слънце“,  район Триадица за активно участие
      при реализирането на образователни проекти и изграждане на ефективен
      модел за предучилищно възпитание и обучение. За постигнати добри
      резултати в осъществяването на дейности за организиране на предучилищното
      възпитание и обучение чрез създаване на условия за пълноценно развитие
      на всяко дете
      Йорданка Фандъкова – Кмет на Столична община
      2014 г.
11. БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО за прекрасната съвместна работа  за
      добруването на съгражданите от район „Триадица“ и във връзка с
      25 годишният юбилей на района в навечерието на най-светлия български
      празник  24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската
      писменост – Кмет на район“ Триадица“- СО  – Николай Терзиев
      6 май 2013г.
12. ГРАМОТА – Ръководството на 104 основно училище „Захари Стоянов“
      присъжда I място на ПГ при ОДЗ № 127 „Слънце“ на десетия спортен
      празник РАЗДВИЖИ СЕ, ПРОЛЕТ Е!
      Директор Капка Велинова
      27 април 2012 г.
13.  ГРАМОТА – Държавен логопедичен център гр. София
      Награждава Татяна Бакалова,  Директор на ОДЗ № 127 „Слънце“
      за висок професионализъм, за ефективно партньорство в работата
      с деца и ученици с комуникативни нарушения, за оптимална
      подкрепа на цялостната корекционно – рехабилитационна
      дейност в логопедичния кабинет – 127 ОДЗ „Слънце“
      Директор Д. Траянова
      София, 6 март 2012 г.
14. ГРАМОТА на ОДЗ № 127 „Слънце“ с Директор г-жа Бакалова за успешно
      сътрудничество при популяризиране и утвърждаване на танцовото
      изкуство като част от учебно-възпитателната програма на детското
      заведение и за отлично представяне на XI -ти концерт на детските
      градини и училища, работещи по Програмата „Танцувай с мен“
      София 2012 г.
15. Купа за отлично представяне в VII Турнир по ФУТБОЛ на детските градини
      ДЮФК „ Национал” – за IV група
      2011 г.
16. Купа и Грамота за отлично представяне на Годишния концерт по
      ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИ ТАНЦИ „Танцувай с мен”  
      2011 г.
17. Купа за отлично представяне в Танцова фиеста с децата на Класик М
      2011 г.
18. Купа за отлично представяне в състезание по ПЛУВАНЕ за деца
      ”Водна феерия” – 2011 г.
19. Първа награда за автентичен народен танц – район „Триадица“,
      месец март 2011 г.
20. Първа награда за автентична кукерска маска – район „Триадица”,
      месец март 2011 г.
21. Купа за ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН  ПРИНОС в развитието и обогатяването на
      културния живот,социалната и образователната дейност на  от
      Кмета на р-н „Триадица” Евтим Евтимов – 24 май 2010 г.
22. Купа и Грамота за отлично представяне на Годишния концерт по
      ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИ ТАНЦИ „Танцувай с мен”  – 2010 г.
23. Купа и Грамота за отлично представяне на Годишния концерт по
      ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИ ТАНЦИ „Танцувай с мен”  – 2009г.
24. Купа и Грамота за отлично представяне на Годишния концерт по
      ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИ ТАНЦИ  „Танцувай с мен”  – 2008 г.
25. Купа и Грамота за отлично представяне на Годишния концерт по
      ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИ ТАНЦИ „Танцувай с мен”  – 2007 г.
26. Купа и Грамота за отлично представяне на Годишния концерт по
      ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИ ТАНЦИ „Танцувай с мен– 2006 г.
27. Купа за III-то място  РИСУНКА  ВЪРХУ  АСФАЛТ   в IV Спортен празник
     „Раздвижи се, пролет е !” в  104 ОУ „Захари Стоянов”,
      Район „Триадица”- април 2006 г.
28. Купа и Грамота за отлично представяне на Годишния концерт по
      ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИ ТАНЦИ „Танцувай с мен”  – 2005 г.
29. Купа и Грамота за отлично представяне на Годишния концерт по
      ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИ ТАНЦИ „Танцувай с мен”  – 2004 г.