...

Актуална информация

Банковата сметка на детската градина е:
IBAN:BG16SOMB91303125316401
BIC:SOMBBGSF

Уважаеми родители,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-41056/13.12.2021 г. относно осигурена психологическа подкрепа в създалата се ситуация с COVID-19 на деца, ученици, педагогически специалисти, непедагогически персонал и родители, Ви уведомяваме, че РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Приложено Ви предоставяме График за дежурства на психолози за осигуряване на психологическа подкрепа на безплатна телефонна линия:

https://ruo-sofia-grad.com/wp-content/uploads/2021/12/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B8-01.22.pdf

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с писмо на заместник-министъра на образованието и науката № 9105-296/09.09.2021г., вх. № РУО1-28542/09.09.2021 г., Ви информираме, че в министерството на образованието и науката е  постъпило писмо, вх. № 0211-296/31.08.2021 г., от главния държавен здравен инспектор с указания за началото на учебната година във връзка с чл. 8, ал. 1 от Наредба № 3 от 27 април 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училища.

С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпването на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари в условията на настоящото разпространение на COVID-19 и неговите варианти в страната, здравно-профилактичната карта да детето или ученика следва да се предостави по служебен път на училищата/детските градини (напр. по електронна поща), а при невъзможност да бъде изискана на хартиен носител от медицинските специалисти в образователните институции до края на календарната 2021 г.

Моля, след посочената крайна дата да не се правят преводи към детската градина!!!

Моля, всички родители на децата, които все още не са се регистрирали в http://roditel.eu, да го направят, за да могат да видждат сумите за плащане, които дължат към детската градината.

Моля, ясно и коректно да се изписват:

–        двете имена на детето и групата, в която е записано (пр.: Иван Иванов 1а гр.);

–        стриктно да се изписва и превежда дължимата сума към детската градина, за да не се получава надплатена сума или платена по- ниска сума.

                                                ОТ РЪКОВОДСТВОТО

               Уважаеми родители,

За да платите таксата посредством www.еPay.bg е необходимo: 

  1. Да се  регистрирате в сайта www.roditel.eu .       

Регистрацията се създава, чрез като посочите Ваш имейл адрес, ЕГН-то и трите имена на детето ви.

ЕГН-то е първоначална парола, която след като влeзнете в профила си, може да смените.

  1. Да се регистрирате в сайта на www.ePay.bg ако ще плащате през сайта.
  2. Да си регистрирате банкова карта, ако ще плащате онлайн.
  3. Ако искате да платите в брой на каса на  е необходимо:

–         да си запишете 10 /десет цифрения код/ за плащане „В брой на каса“ – кодът е валиден до 23:59:59 ч. в денят на създаване на кода. Кодът може да намерите след като влезете в сайта www.roditel.eu натиснте бутона „Плати с ePay” – „плащане on-line” и натистете върху бутона „В брой на каса“. С получения код можете да платите на каса в същия ден, в който е генериран кода. Кодът се генерира за всяко дете поотделно.

 

  1. Правила за безопасност на децата в компютърната мрежа в детската градина,  и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет на адрес – https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf и линк за сваляне на брошурата: https://we.tl/t-xtLMbGDLcS
  2. Наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“ достъпен на адрес –

       https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing

Уважаеми родители,

Столична община, дирекция „Спорт и младежки дейности“ в партньорство с Център за подкрепа на личностно развитие /ЦПЛР/ — Спортна школа— София, Центьр за подкрепа на личностно развитие – Център за изкуства, култура и образование — София и Национални спортни федерации за втора поредна година организират Програма „ВАКАНЦИЯ“.

Линкове Програма Ваканция:

https://www.sofia.bg/documents/20182/8558679/%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%90%D0%94%D0%98%D0%A6%D0%90.pdf/de4a246e-597d-4ee6-b84f-984afc77a91a

https://www.sofia.bg/documents/20182/8554405/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0+%D0%92%D0%90%D0%9A%D0%90%D0%9D%D0%A6%D0%98%D0%AF-2020.pdf/a980c37d-2e96-4a18-a1dc-69c400cbff28

Уважаеми родители,

Детска градина №127 „Слънце“ ще отвори врати на 26 май, първият работен ден след почивните дни. Децата ще се приемат при спазване на всички противоепидемични мерки и при проверка на здравословното  им състояние  на входа на детската градина. Всяка сутрин тяхното здравословно състояние ще се проверява от медицинския персонал на детската градина, като децата с висока температура и грипоподобни симптоми трябва да останат вкъщи до пълното си възстановяване. При приема на децата няма да се изискват медицински бележки. Посещенията на родители вътре в помещенията  остава забранено. Декларацията за прием на децата,  която разработва Министерството на образованието, ще бъде качена на сайта на общината, както и на детската градина, и всеки родител, чието дете ще посещава детската градина, трябва да я попълни предварително . Напомняме, че посещението е само по желание на родителите, препоръката на Столична община е децата, за които има кой да се грижи, да остават вкъщи. Отсъствията на децата ще се извиняват по служебен път.

Уважаеми родители,

Уважаеми родители,
работното време, в което можете да
запишете класираните си деца в ДГ 127 „Слънце“ е:
от понеделник до четвъртък:
от 8:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.
в петък:
от 8:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. ди 16:30 ч.

Записването се извършва в сградата
на ул. „Тулча“ № 16

 

 дителството в условията на COVID-19“

     – Файл 1

     – Файл 2

     – Файл 3

     – Файл 4

     – Файл 5

     – Файл 6

  1. Книжката „Моят герой си ти – как децата
    могат да се борят с COVID-19“.

     Свали книжката тук