...

Архив

   

Архив 2019 г.

    Бюджет – 2019 г.  –  Свали

1. Подробна справка по дейности и параграфи за м. януари 2019 г. на ДГ №127 „Слънце“ – Свали

2. Подробна справка по дейности и параграфи за м. февруари 2019 г. на ДГ №127 „Слънце“ – Свали

3. Подробна справка по дейности и параграфи за м. март 2019 г. на ДГ №127 „Слънце“ –  Свали

4. Подробна справка по дейности и параграфи за м. април 2019 г. на ДГ №127 „Слънце“ – Свали

5. Подробна справка по дейности и параграфи за м. май 2019 г. на ДГ №127 „Слънце“ – Свали

6. Подробна справка по дейности и параграфи за м. юни 2019 г. на ДГ №127 „Слънце“ – Свали

7. Подробна справка по дейности и параграфи за м. юли 2019 г. на ДГ №127 „Слънце“ – Свали

8. Подробна справка по дейности и параграфи за м. август 2019 г. на ДГ №127 „Слънце“ – Свали

9. Подробна справка по дейности и параграфи за м. септември 2019 г. на ДГ №127 „Слънце“ – Свали

10. Подробна справка по дейности и параграфи за м. октомври 2019 г. на ДГ №127 „Слънце“ – Свали

11. Подробна справка по дейности и параграфи за м. ноември 2019 г. на ДГ №127 „Слънце“ – Свали

12. Отчет за извънбюджетни сметки с код KSF за м. ноември 2019 г. на ДГ №127 „Слънце“ – Свали 

13. Подробна справка по дейности и параграфи за м. декември 2019 г. на ДГ №127 „Слънце“ – Свали

14. Отчет за извънбюджетни сметки с код KSF за м. декември 2019 г. на ДГ №127 „Слънце“ – Свали


Архив  2020 г.

      Бюджет – 2020 г. –  Свали

1. Отчет за бюджета за месец Януари 2020 – 127 ДГ „Слънце“ – Свали

2. Отчет за бюджета за месец Февруари 2020 – 127 ДГ „Слънце“ – Свали

3. Отчет за бюджета за месец Март  2020 – 127 ДГ „Слънце“ – Свали

4. Отчет за бюджета за месец Април 2020 – 127 ДГ „Слънце“ – Свали

5. Отчет за бюджета за месец Май 2020 – 127 ДГ „Слънце“ – Свали

6. Отчет за бюджета за месец Юни 2020 – 127 ДГ „Слънце“ – Свали

7. Отчет за бюджета за месец Юли 2020 – 127 ДГ „Слънце“ – Свали

8. Отчет за бюджета за месец Август 2020 – 127 ДГ „Слънце“ – Свали

9. Отчет за бюджета за месец Септември 2020 – 127 ДГ „Слънце“ – Свали

10. Отчет за бюджета за месец Октомври 2020 – 127 ДГ „Слънце“ – Свали

11. Отчет за бюджета за месец Ноември 2020 – 127 ДГ „Слънце“ – Свали

12. Отчет за бюджета за месец Декември 2020 – 127 ДГ „Слънце“ – Свали

 
 

Архив  2021 г.

     Бюджет – 2021 г. – Свали

1. Отчет за бюджета за месец Януари 2021 – 127 ДГ „Слънце“ – Свали

2. Отчет за бюджета за месец Февруари 2021 – 127 ДГ „Слънце“ – Свали

3. Отчет за бюджета за месец Март 2021 – 127 ДГ „Слънце“ – Свали

4. Отчет за бюджета за месец Април 2021 – 127 ДГ „Слънце“ – Свали

5. Отчет за бюджета за месец Май 2021 – 127 ДГ „Слънце“ – Свали

6. Отчет за бюджета за месец Юни 2021 – 127 ДГ „Слънце“ – Свали

7. Отчет за бюджета за месец Юли 2021 – 127 ДГ „Слънце“ – Свали

8. Отчет за бюджета за месец Август 2021 – 127 ДГ „Слънце“ – Свали

9. Отчет за бюджета за месец Септември 2021 – 127 ДГ „Слънце“ – Свали

10. Отчет за бюджета за месец Октомври 2021 – 127 ДГ „Слънце“ – Свали

11. Отчет за бюджета за месец Ноември 2021 – 127 ДГ „Слънце“ – Свали

12. Отчет за бюджета за месец Декември 2021 – 127 ДГ „Слънце“ – Свали


  Архив –  Правилник за дейността на ДГ № 127 „Слънце“ 2021-2022 г.  – Свали

 

      

Архив  2022 г.

                     ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОПЪЛНИТЕЛНИ
                     ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В ДГ 127 „СЛЪНЦЕ“ ИЗВЪН
                     ОСНОВНИТЕ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

                    ДОД „БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ“

                    ДОД „ПЛУВАНЕ“

                    ДОД „СОЛОВО ПЕЕНЕ“

                    ДОД „ФУТБОЛ“

                    ДОД „АНГЛИЙСКИ ЕЗИК“

                    ДОД „МОДЕРНИ ТАНЦИ“