...

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 Директна връзка към сайта на Столична община

– Нормативни актове

 https://web2.apis.bg/sofiacouncil/p.php?i=243444