...

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ С РОДИТЕЛИТЕ В ДГ №127″СЛЪНЦЕ“ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022, СЧИТАНО ОТ 15.09.2021 ДО 31.05.2022 Г.