...

ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

Закон за предучилищното и училищно образование

Наредба № 5 от 03.06.2016г. за предучилищното образование

Виж тук