...

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ

Необходими  медицински документи при постъпване:

1. Здравен картон на детето, попълнен от личния му лекар.

2. Еднократен отрицателен резултат от микробиологично изследване на

    фекална проба.

3. Еднократен отрицателен резултат от изследване за чревни паразити:

    Изследване на фекална проба за хелминти и протозои;

    Перианален отпечатък със скоч лепенка за острици.

    Изследванията да са извършени до 15 дни преди постъпване на дететo

    в детското заведение.

4. Изследване на кръв и урина.

    Изследванията да са извършени една седмица преди постъпване на

    детето в детското заведение.

5. Изследване с отрицателен резултат за сифилис (Васерман) на единия

    от родителите -само за деца, ненавършили 3 год. към датата  на постъпване.

    Изследването да е извършено до 6 месеца преди постъпване на

    детето в детската ясла.

6. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със

    заразно болен, издадена до 3 дни преди датата на постъпване на

    детето в детската градина.

    Деца с непълни имунизации за възрастта се приемат в детското заведение

    само с разрешение на епидемиолога от СРЗИ!