...

Обществен съвет

  • ЦЕЛ, ПРАВОМОЩИЯ И ДЕЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

Виж тук

  • ЗАПОВЕД № 154/22.10.2019 Г.  ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 Виж тук

  • ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 Г.

 Виж тук

  • ПРОТОКОЛ  № 2  ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПРИ ДГ № 127 „СЛЪНЦЕ“ – СО, Р-Н „ТРИАДИЦА“

 Виж тук

  • ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

Виж тук

  • ЗАПОВЕД № 216/21.10.2022 Г.  ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Виж тук