...

Екип

В ДГ № 127 ”Слънце” работи висококвалифициран екип,

състоящ се от амбициозни, компетентни и отговорни педагогически специалисти –

„магистри“ и „бакалаври“, с профисонална квалификация от І до V ПКС.

Сред тях има учители с дългогодишен стаж и с публикации в специализирани издания и периодичен печат.