...

Работно време

Работно време на детската градина:
7:00 ч. – 19:00 ч.

График за прием и предаване на деца:
7:00 ч.  –  8:30 ч.
16:00 ч.  –  19:00 ч.

Приемно време на директора:
Сряда от 13:00 ч.  –  15:00 ч.

Дежурни учители:
7:00 ч.  –  7:30 ч.
18:30 ч. – 19:00 ч.

 Индивидуални срещи с учителките в групата
 под формата на консултации:
 понеделник, сряда и петък
 от 13 – 14ч.

·