...

За ДГ № 127 “Слънце”

Детската градина е открита през есента на 1975 г. като Целодневна детска градина № 127, в един от южните квартали на гр. София, на ул. „Дедеагач“ № 42.
През месец май 2008 г. е открита нова сграда на същия адрес.
През май 2010 г. е открита още една нова сграда, разполагаща с плувен басейн и кухня, на ул. „Тулча“ № 16, с което детската градина се разширява.
След създаването на яслена група и в изпълнение на Решение № 409/22.07.2010 г. на Столичен общински съвет, и Заповед № РД-09-1309/10.08.2010 г. на Столична община, ЦДГ № 127 “Златното пате” се преименува в ОДЗ № 127 “Слънце”.
Считано от 01.08.2016 г. с влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното
образование (ЗПУО), ОДЗ № 127 „Слънце“ продължава дейността си като ДГ № 127 „Слънце“.
Oбединена и осъвременена, детската градина функционира с единадесет целодневни и една яслена групи.
Пет от групите са в самостоятелни филиали, в  помещения на партерен етаж в жилищни блокове.
В централната сграда на ул. „Тулча“ № 16 са разположени четири групи, а на ул. ”Дедеагач“ № 42 – три групи.
Материалната база отговаря на съвремените изисквания за обучение и възпитание на децата от предучилищна възраст. Интериорът на групите е съобразен с възрастовите потребности на децата.
В детската градина работи екип от висококвалифицирани и професионално подготвени кадри, използващи разнообразни интерактивни методи за възпитание и обучение, съобразени с ДОС.
Целта, към която се стреми екипът на ДГ № 127 “Слънце”, е да даде равен шанс за духовно развитие, качествено образование и възпитание  на всяко дете.
Освен учителите за децата се грижат и медицински сестри, компетентни и с богат професионален опит.
Помощник-възпитателите и детегледачките се  отнасят с майчина грижовност и топлина към всяко дете.
Денят на децата е изпълнен със ситуации по образователните направления, редувани
с разнообразни игри и развлечения.
По желание на родителите се предлагат и допълнителни педагогически услуги.
Децата от ДГ № 127 “Слънце” редовно участват в състезания, конкурси, изложби, традиционни празници и концерти. Носители са на множество награди, дипломи, грамоти, статуетки и др.