...

Допълнителни дейности

Допълнителни дейности 2022 – 2023 г.

За стимулиране на интересите и заложбите на децата извън   
Държавните образователни изисквания се предлагат
организирани занимания по:

    плуване,
    латино танци,
    народни танци,
    английски език,
    футбол,
    солово пеене.

Участието в допълнителните услуги става по желание на
родителите и се заплаща.