Архив

   

Архив 2019 г.

    Бюджет - 2019 г.  -  Свали

1. Подробна справка по дейности и параграфи за м. януари 2019 г. на ДГ №127 "Слънце" - Свали

2. Подробна справка по дейности и параграфи за м. февруари 2019 г. на ДГ №127 "Слънце" - Свали

3. Подробна справка по дейности и параграфи за м. март 2019 г. на ДГ №127 "Слънце" -  Свали

4. Подробна справка по дейности и параграфи за м. април 2019 г. на ДГ №127 "Слънце" - Свали

5. Подробна справка по дейности и параграфи за м. май 2019 г. на ДГ №127 "Слънце" - Свали

6. Подробна справка по дейности и параграфи за м. юни 2019 г. на ДГ №127 "Слънце" - Свали

7. Подробна справка по дейности и параграфи за м. юли 2019 г. на ДГ №127 "Слънце" - Свали

8. Подробна справка по дейности и параграфи за м. август 2019 г. на ДГ №127 "Слънце" - Свали

9. Подробна справка по дейности и параграфи за м. септември 2019 г. на ДГ №127 "Слънце" - Свали

10. Подробна справка по дейности и параграфи за м. октомври 2019 г. на ДГ №127 "Слънце" - Свали

11. Подробна справка по дейности и параграфи за м. ноември 2019 г. на ДГ №127 "Слънце" - Свали

12. Отчет за извънбюджетни сметки с код KSF за м. ноември 2019 г. на ДГ №127 "Слънце" - Свали 

13. Подробна справка по дейности и параграфи за м. декември 2019 г. на ДГ №127 "Слънце" - Свали

14. Отчет за извънбюджетни сметки с код KSF за м. декември 2019 г. на ДГ №127 "Слънце" - Свали