Плащане на такси

          Уважаеми родители,

Таксата за месец септември ще можете да заплатите при касиера на:

·     15.09.2020г. от 16:00ч. до 18:30ч.

·     16.09.2020г. от 08:00ч. до 10:00ч. и от 16:00ч. до 18:30ч.

·  17.09.2020г. от 08:30ч. до 10:00ч. и от 16:00ч. до 18:30ч.

Таксата можете да заплатите и по банков път. Моля, впишете коректно двете имена на детето и групата.


    Уважаеми родители,

Всички родители на децата, записани в ДГ № 127 „Слънце”, могат да си направят регистрация на http://roditel.eu, където ще видят сумите за заплащане и банковата сметка на детската градина. При използване на този вид плащане, моля да имате предвид следното:

        1.  В платежното нареждане ясно и коректно да се попълнят двете имена на детето и групата, в която то е записано (пр. Иван Иванов 1а гр.).

2. Преведената сума трябва точно да съответства на посочената в сайта.

3. Банковата сметка на детската градина е:

IBAN : BG43SОMB91303125316400

BIC: SOMBBGSF

 4. На банковата сметка могат да се превеждат единствено суми за  месечна такса за детска градина, а не суми за допълнителни образователни дейности.

Ако имате въпроси, пишете ни на имейл: dg_127@abv.bg

Бъдете здрави!