Плащане на такси

Уважаеми родители,

във връзка с обявената извънредна обстановка в страната и затварянето на детската градина, Ви уведомяваме, че от 02.12.2020 г. до 13.12.2020 г. вкл. плащането на таксите ще може да се извършва както по банков път, така и чрез ePay и EasyPay.

Моля, след посочената крайна дата да не се правят преводи към детската градина!!!

Моля, всички родители на децата, които все още не са се регистрирали в http://roditel.eu, да го направят, за да могат да видждат сумите за плащане, които дължат към детската градината.

Моля, ясно и коректно да се изписват:

-        двете имена на детето и групата, в която е записано (пр.: Иван Иванов 1а гр.);

-        стриктно да се изписва и превежда дължимата сума към детската градина, за да не се получава надплатена сума или платена по- ниска сума. 

                                                                                                                                                                                                                                                                    ОТ РЪКОВОДСТВОТО


Уважаеми родители,

Всички родители на децата, записани в ДГ № 127 „Слънце”, могат да си направят регистрация на http://roditel.eu, където ще видят сумите за заплащане и банковата сметка на детската градина. При използване на този вид плащане, моля да имате предвид следното:

        1.  В платежното нареждане ясно и коректно да се попълнят двете имена на детето и групата, в която то е записано (пр. Иван Иванов 1а гр.).

2. Преведената сума трябва точно да съответства на посочената в сайта.

3. Банковата сметка на детската градина е:

IBAN : BG43SОMB91303125316400

BIC: SOMBBGSF

 4. На банковата сметка могат да се превеждат единствено суми за  месечна такса за детска градина, а не суми за допълнителни образователни дейности.

Ако имате въпроси, пишете ни на имейл: dg_127@abv.bg

Бъдете здрави!