Плащане на такси

Плащане на такси

ТАКСИТЕ  за месец
НОЕМВРИ
ще се събират
от касиера

от 05.12.2019 г. до 12.12.2019 г.

от 8:00 ч. до 10:00 ч.
                и
от 16:00 ч. до 18:30 ч.

и  на  13.12.2019 г.

от 8:00 ч. до 10:00 ч.