Плащане на такси

 Такси за месец март, май, юни и юли ще се събират от касиера на ДГ № 127 „Слънце"

  от 04.08.2020 г. до 10.08.2020 г. вкл.

  от 8:00 ч. до 10:00 ч.

 и

   от 16:00 ч. до 18:00 ч.

Таксата за градината може да платите и по банков път от 04.08.2020 г. до 25.08.2020 г. / Моля, да се пише коректно две имена на детето и групата/

                                        ОТ РЪКОВОДСТВОТО


    Уважаеми родители,

Във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, обявеното от 13.03 2020г. извънредно положение в Република България и препоръките на Националния оперативен щаб, Ви уведомяваме, че създаваме условия за заплащане  по банков път на дължимите такси за посещение на детската градина.

Всички родители на децата, записани в ДГ № 127 „Слънце”,  могат да си направят регистрация на  http://roditel.eu, където ще видят сумите за заплащане и банковата сметка на детската градина. При използване на този вид плащане, моля да имате предвид следното:

        1.  В платежното нареждане ясно и коректно да се попълнят двете имена на детето и групата, в която то е записано (пр. Иван Иванов 1а гр.).

2. Преведената сума трябва точно да съответства на посочената в сайта.

3. Банковата сметка на детската градина е:

IBAN : BG43SОMB91303125316400

BIC: SOMBBGSF

 4. На банковата сметка могат да се превеждат единствено суми за  месечна такса за детска градина, а не суми за допълнителни образователни дейности.

  5. Заплащането на таксите  за месец март ще може да се извършва по банков път от  03.04.2020 г. , като срокът за заплащане
се удължава до 25.04.2020 г. През месец май заплащането на неплатените такси ще може да се извършва по банков път от 04.05.2020 г.

 Желателно е през времето на епидемичния период заплащането на месечната такса да се извършва по банков път.

Ако имате въпроси, пишете ни на имейл: dg_127@abv.bg

 

Бъдете здрави!