Плащане на такси

Плащане на такси

ТАКСИТЕ  за месец
ЯНУАРИ

ще се събират
от касиера

от 06.02.2020 г. до 13.02.2020 г.

от 8:00 ч. до 10:00 ч.
                и
от 16:00 ч. до 18:30 ч.