Плащане на такси

Плащане на такси

Уважаеми родители,

ТАКСИТЕ  за месец
АВГУСТ
ще се събират
от касиера


от 12.09.2019 г. до 20.09.2019 г.

от 8:00 ч. до 10:00 ч.
                и
от 16:00 ч. до 18:30 ч.

на 20.09.2019 г.

таксите ще се събират

от 8:00 ч. до 10:00 ч.