Плащане на такси

Плащане на такси

ТАКСИТЕ  за месец
ЮНИ И ЮЛИ

ще се събират
от касиера

от 05.08.2019 г. до 13.08.2019 г.

от 8:00 ч. до 10:00 ч.
                и
от 16:00 ч. до 18:30 ч.