Обществен съвет

  • ЦЕЛ, ПРАВОМОЩИЯ И ДЕЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

Виж тук

  • ПРОТОКОЛ №1 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Виж тук