Обществен съвет

  • ЦЕЛ, ПРАВОМОЩИЯ И ДЕЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

Виж тук

  • ЗАПОВЕД № 154/22.10.2019 Г.  ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 Виж тук