За ДГ 127 “Слънце”


Детската градина е открита през есента на 1975г. като Целодневна детска градина
№127,  в  един от южните квартали на гр. София, на ул."Деде Агач" № 42.
През месец  май  2008г. беше  открита  новата  сграда  на  същия  адрес.
А през май  2010г. се  откри още  една  нова сграда, разполагаща с плувен басейн
и кухня, на ул."Тулча" № 16, с което детската градина се разшири.
След създаването и на яслена група, и в изпълнение на Решение № 409/22.07.2010г.
на Столичен общински съвет, и Заповед № RД-09-1309/10.08.2010г. на Столична
община ЦДГ № 127 “Златното пате” се преименува  в ОДЗ № 127 “Слънце”.
Считано от 01.08.2016г.с влизането в силана Закона за предучилищното и училищното
образование   (ЗПУО),  ОДЗ  № 127   "Слънце"  продължава  дейността си като
ДГ № 127 "Слънце".
Oбединена и осъвременена, детската градина функционира с единадесет целодневни
и една яслена групи.
Пет от групите са в самостоятелни  филиали, в  помещения  на  партерен  етаж в
жилищни блокове.
В централната сграда на ул.  "Тулча"  № 16  са  разположени четири групи, а на ул.
”Деде Агач" № 42 - три.
Материалната база  отговаря на съвремените изисквания за обучение и възпитание
на децата от предучилищна възраст. Интериорът на групите е съобразен с
възрастовите потребности на децата.
В детската градина работи екип от висококвалифицирани и професионално подготвени
кадри, използващи разнообразни интерактивни методи за възпитание и обучение,
съобразено с ДОС.
Целта, към която се стреми екипът на ДГ № 127 “Слънце” е да даде равен шанс за
духовно развитие, качествено  образование  и  възпитание  на  всяко  дете.
Освен  учителите за децата се грижат и медицински сестри, компетентни и с богат
професионален опит.
Помощник-възпитателките  и  детегледачките се  отнасят  с майчина  грижовност и
топлина към всяко дете.
Денят на децата е изпълнен със ситуации по Образователните направления,редувани
с разнообразни игри и развлечения.
По желание на родителите се предлагати допълнителни педагогически услуги.
Децата от ДГ № 127 “Слънце” редовно участват в състезания, конкурси, изложби,
традиционни празници и концерти. Носители са на множеството
награди, дипломи, грамоти, статуетки и др