Екип

В ДГ № 127 ”Слънце” работи висококвалифициран екип,

състоящ се от амбициозни, компетентни и  отговорни педагози -

магистри и бакалаври от  І  до V  ПКС. Сред тях има учители

с дългогодишен стаж и с публикации в специализирани издания

и периодичния печат.