ДОКУМЕНТИ

Индекс на статията

Отчет на бюджета на ДГ №127 "Слънце" 2018 г.

Виж тук

Подробна справка по дейности и параграфи

за м. декември 2018 г. на ДГ №127 "Слънце"

Виж тук

БЮДЖЕТ на ДГ №127 "Слънце" 2019 г.

Виж тук

1. Отчет на бюджета на ДГ № 127 "Слънце" 2019 г.

 Виж тук