ДОКУМЕНТИ

Индекс на статията

Наредба за определяне и администриране на местни
такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община
Виж тук