1. Прием на децата. Дейности по желание. Утринно раздвижване
    7:00 –8:30
2. Сутрешна закуска
    8:30 – 9:00
3. Задължителни педагогически ситуации по програма
    9:00 –9:30
4. Междинна закуска – плод
   10:00 – 10:15
5. Допълнителни дейности по интереси /извън ДОИ/. Разходки,
    игрова дейност.
   9:30 – 11:30
6. Обяд
  11:30 – 12:30
  13:00 – 13:30 издаване на децата
7. Следобедна почивка
  13:00 – 15:30
8. Следобедна закуска
  15:30 – 16:00
9. Задължителни педагогически ситуации
  15:00 – 16:15
10. Допълнителни дейности. Игри, занимания по избор,
      издаване на децата.
  16:00 - 19:00