1Прием на децата. Дейности по желание. Утринно раздвижване

7:00 –8:20

2 Сутрешна закуска

8:20 –8:45

3 Задължителни педагогически ситуации по програма

8:40 – 10:20

4 Междинна закуска – плод

10:20 – 10:30

5 Допълнителни дейности по интереси /извън ДОИ/. Разходки, игрова дейност.

10:30 – 12:30

6 Обяд 

12:30 – 13:00

13:00 – 13:30 издаване на децата

7 Следобедна почивка

13:00 – 15:00

8 Следобедна закуска

15:00 – 15:30

9 Задължителни педагогически ситуации

15:30 – 16:30

10Допълнителни дейности. Игри, занимания по избор, издаване на децата.

16:30 – 19:00