1. Прием на децата. Дейности по желание. Утринно раздвижване

7:00 –8:30

2 Сутрешна закуска

8:20 – 8:40

3 Задължителни педагогически ситуации по програма

8:30 – 11:00

4 Междинна закуска – плод

10:10 – 10:20

5 Допълнителни дейности по интереси /извън ДОИ/. Разходки, игрова дейност.

11:00 – 13:00

6 Обяд 

12:30 – 13:00

13:00 – 13:30 издаване на децата

7 Следобедна почивка

13:00 – 15:00

8 Следобедна закуска

15:00 – 15:20

9 Задължителни педагогически ситуации

15:20 – 16:50

10Допълнителни дейности. Игри, занимания по избор, издаване на децата.

16:50 – 19:00