НОВИНИ

Отворено писмо от Държавен фонд  "Земеделие" до родителите на децата, получаващи продукти
по европейските схеми "Училищен плод" и "Училищно мляко" в условията на извънредно положение

Виж тук


Заповед №613 

Протокол

 

ОБЯВИ