Важна информация за родителите

За придобиването на съвкупността от компетентности,
определени в ДОС, педагогическият екип   в   Детска
градина №127 „Слънце“ избра за учебната 2019/2020 г. 
да работи в яслена, първа и втора група с учебни книжки
на  програмна система “Приятели“ на издателство „Клет“,
а в трета и четвърта подготвителна възрастова група с
учебни книжки на програмни системи „Аз съм в детската
градина“ 5-6 години и „Аз ще бъда ученик“ 6-7 години на 
изд. „Изкуства“.


                            ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

                            УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с обявената  от  СРЗИ грипна  епидемия  и  съгласно  писмо от
дирекция  „Образование“  от 28.01.2020г., Ви  уведомяваме за   следното:
дните на грипната ваканция няма да бъдат за сметка на регламентираните в
нормативната  уредба  30  дни по  семейни  причини,  за  деца,  посещаващи
яслена, първа  и  втора  група. Родителите  на  децата  от  яслена,  първа  и
втора  група  трябва  да подадат  заявление  за  отсъствие  на  детето   по
домашни причини, или да предоставят медицинска бележка за детето
за периода от 27 януари до 4 февруари 2020г.
Напомняме Ви, че съгласно чл.10, ал.3 от Наредба №5/03.06.2016г. на МОН
за предучилищното образование отсъствие на децата от подготвителните
групи  е допустимо и за времето на ваканциите, определени в училищното
образование за съответната година със заповед на министъра на
образованието и науката. Съгласно заповед № РД09-155/24.01.2020г. на
министъра на образованието и науката, дните от 27 януари до 4 февруари
2020г. са неучебни за територията на област София – град. 05    февруари
2020г. е обявен за междусрочна ваканция. За отсъствието  на    децата от
трета и четвърта  група  няма  да е  необходимо   нито   медицинска
бележка, нито заявление от родителите за  горепосочения  период.

                                                                                      От ръководството

Извинителните бележки за отсъствията на децата по време на грипната ваканция можете да изпратите и по електронен път на имейла на детската градина:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  


 

 


                                                            ВАЖНО!      

                                                   УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 В личната здравна профилактична карта задължително трябва да бъдат изписани

ваксините и дата на поставяне. Изписано „отговаря на възрастта“, не се приема

за достоверно.

С писмо на  Столична РЗИ с изх. № 14-944/08.08.2019г. общопрактикуващите лекари, обслужващи населението на територията на гр. София, са информирани за влизане в сила на Наредба №6/09.07.2019г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система, във връзка с това с наближаване на предстоящата учебна година 2019/2020г. следва да  предоставят на децата попълнена лично здравна профилактична карта с пълен имунизационен статус.

 

                                                                                     ОТ РЪКОВОДСТВОТО

         

 


                                               УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

Във  връзка  с писмо на РУО – София – град от  10.12.2018г., Ви  уведомяваме, че  с

цел  намаляване  риска  за здравето  на  децата  при   констатирано   завишаване  на

емисиите от вредни вещества в атмосферния въздух на гр. София над  допустимите

норми, по  преценка  на  родителя  децата  в  задължителна  предучилищна

възрасткоито  страдат  от доказани  хронични  белодробни заболявания, могат да

отсъстват от учебни занятия в   дните при  констатирано завишаване на емисиите от

вредни  вещества  в  атмосферния   въздух   на   гр. София  над  допустимите  норми.