Актуална информация

Банковата сметка на детската градина е:
IBAN:BG16SOMB91303125316401
BIC:SOMBBGSF


 

Уважаеми родители,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-41056/13.12.2021 г. относно осигурена психологическа подкрепа в създалата се ситуация с COVID-19 на деца, ученици, педагогически специалисти, непедагогически персонал и родители, Ви уведомяваме, че РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Приложено Ви предоставяме График за дежурства на психолози за осигуряване на психологическа подкрепа на безплатна телефонна линия:

https://ruo-sofia-grad.com/wp-content/uploads/2021/12/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B8-01.22.pdf


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с писмо на заместник-министъра на образованието и науката № 9105-296/09.09.2021г., вх. № РУО1-28542/09.09.2021 г., Ви информираме, че в министерството на образованието и науката е  постъпило писмо, вх. № 0211-296/31.08.2021 г., от главния държавен здравен инспектор с указания за началото на учебната година във връзка с чл. 8, ал. 1 от Наредба № 3 от 27 април 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училища.

С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпването на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари в условията на настоящото разпространение на COVID-19 и неговите варианти в страната, здравно-профилактичната карта да детето или ученика следва да се предостави по служебен път на училищата/детските градини (напр. по електронна поща), а при невъзможност да бъде изискана на хартиен носител от медицинските специалисти в образователните институции до края на календарната 2021 г.


ЕДИНЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ

COVID - 19

Необходими документи при подновеното посещение на децата в ясли, детски градини и училища за учебната 2020 - 2021 г.
Министерството на здравеопазването информира родителите, чиито деца ще посещават ясли, детски градини и училища, за нужните документи.
По отношение на учениците – на училищните власти трябва да бъде предоставен талонът за здравословното и имунизационното състояние на ученика към датата на започване на учебната година, т. нар картон или лична здравна профилактична карта. Това може да направи както родителят, така и общопрактикуващият лекар -  по служебен път.
Предвид епидемичната обстановка и с оглед предотвратяване струпване пред кабинетите на ОПЛ, талонът може да се предостави до един месец след началото на учебната година, а не както досега – в 7-дневен срок.
При по-късното провеждане на задължителна имунизация или реимунизация данните за нея могат да се предоставят допълнително на училището.
По отношение на децата, които посещават ясли и детски градини:
За новоприети в детски градини деца се изискват следните документи:
      -  здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар, и    данни за имунизационния статус на детето;
      -  отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската градина;
      -  изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване  на детето в детската градина;
      -  медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.
За новоприети в ясли деца се изискват следните документи:
      - здравнопрофилактична карта, попълнена от личния лекар, и данни за имунизационния статус на детето;
      - отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии и чревни паразити,  извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската ясла;
      - изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване в яслата;
      - изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване в яслата;
      - медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен.
От МЗ oбръщат внимание, че при децата, които възобновяват посещенията си в детски градини и ясли, вместо медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, родителите могат
да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.
Допълнително, за деца, които възобновяват посещенията си в детска градина и ясла при отсъствие за повече от 2 месеца, се предоставя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.


Моля, след посочената крайна дата да не се правят преводи към детската градина!!!

Моля, всички родители на децата, които все още не са се регистрирали в http://roditel.eu, да го направят, за да могат да видждат сумите за плащане, които дължат към детската градината.

Моля, ясно и коректно да се изписват:

-        двете имена на детето и групата, в която е записано (пр.: Иван Иванов 1а гр.);

-        стриктно да се изписва и превежда дължимата сума към детската градина, за да не се получава надплатена сума или платена по- ниска сума.

                                                ОТ РЪКОВОДСТВОТО

               Уважаеми родители,

За да платите таксата посредством www.еPay.bg е необходимo: 

1.   Да се  регистрирате в сайта www.roditel.eu .       

Регистрацията се създава, чрез като посочите Ваш имейл адрес, ЕГН-то и трите имена на детето ви.

ЕГН-то е първоначална парола, която след като влeзнете в профила си, може да смените.

2.    Да се регистрирате в сайта на www.ePay.bg ако ще плащате през сайта.

3.    Да си регистрирате банкова карта, ако ще плащате онлайн.

4.    Ако искате да платите в брой на каса на Easy Pay - Търговски обекти - Megamall Sofia е необходимо:

-         да си запишете 10 /десет цифрения код/ за плащане „В брой на каса“ – кодът е валиден до 23:59:59 ч. в денят на създаване на кода. Кодът може да намерите след като влезете в сайта www.roditel.eu натиснте бутона „Плати с ePay”„плащане on-line” и натистете върху бутона „В брой на каса“. С получения код можете да платите на каса в същия ден, в който е генериран кода. Кодът се генерира за всяко дете поотделно.


 

1.    Правила за безопасност на децата в компютърната мрежа в детската градина,  и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет на адрес – https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf и линк за сваляне на брошурата: https://we.tl/t-xtLMbGDLcS

2.    Наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“ достъпен на адрес –

       https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing


Уважаеми родители,

Столична община, дирекция „Спорт и младежки дейности“ в партньорство с Център за подкрепа на личностно развитие ПЛР/ — Спортна школа— София, Центьр за подкрепа на личностно развитие - Център за изкуства, култура и образование — София и Национални спортни федерации за втора поредна година организират Програма „ВАКАНЦИЯ“.

Линкове Програма Ваканция:

https://www.sofia.bg/documents/20182/8558679/%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%90%D0%94%D0%98%D0%A6%D0%90.pdf/de4a246e-597d-4ee6-b84f-984afc77a91a

https://www.sofia.bg/documents/20182/8554405/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0+%D0%92%D0%90%D0%9A%D0%90%D0%9D%D0%A6%D0%98%D0%AF-2020.pdf/a980c37d-2e96-4a18-a1dc-69c400cbff28


Уважаеми родители,

Детска градина №127 „Слънце“ ще отвори врати на 26 май, първият работен ден след почивните дни. Децата ще се приемат при спазване на всички противоепидемични мерки и при проверка на здравословното  им състояние  на входа на детската градина. Всяка сутрин тяхното здравословно състояние ще се проверява от медицинския персонал на детската градина, като децата с висока температура и грипоподобни симптоми трябва да останат вкъщи до пълното си възстановяване. При приема на децата няма да се изискват медицински бележки. Посещенията на родители вътре в помещенията  остава забранено. Декларацията за прием на децата,  която разработва Министерството на образованието, ще бъде качена на сайта на общината, както и на детската градина, и всеки родител, чието дете ще посещава детската градина, трябва да я попълни предварително . Напомняме, че посещението е само по желание на родителите, препоръката на Столична община е децата, за които има кой да се грижи, да остават вкъщи. Отсъствията на децата ще се извиняват по служебен път.


Уважаеми родители,

Уважаеми родители,
работното време, в което можете да
запишете класираните си деца в ДГ 127 "Слънце" е:
от понеделник до четвъртък:
от 8:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.
в петък:
от 8:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. ди 16:30 ч.

Записването се извършва в сградата
на ул. "Тулча" № 16


Образователни материали чрез Министерство на здравеопазването от СЗО и УНИЦЕФ за деца и ученици във връзка с COVID-19

 дителството в условията на COVID-19“

     - Файл 1

     - Файл 2

     - Файл 3

     - Файл 4

     - Файл 5

     - Файл 6

2. Книжката „Моят герой си ти – как децата
    могат да се борят с COVID-19“.

     Свали книжката тук