Актуална информация

Банковата сметка на детската градина е:
IBAN:BG16SOMB91303125316401
BIC:SOMBBGSF